Chào mừng quý vị đến với Website của Trường THCS Trực Hưng.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

BÀI VIẾT  (2 bài)
9164733

Giảm học sinh yếu - phải bắt đầu từ lớp 1

ảnh có tính chất minh họa Ngày xưa có câu “Không thầy đố mày làm nên”. Nhưng bây giờ học sinh học lên THCS mà không biết đọc, biết viết, không thuộc nổi một bảng nhân, chia không phải là hiếm. Vậy là 8, 9 năm theo thầy học chữ mà không được chữ nào thì học thầy đã đủ chưa? Những đối tượng này đã có lúc được gọi là học sinh hoà nhập, rồi ngồi nhầm lớp,…...

BÀI GIẢNG  (4 bài)

TƯ LIỆU  (0 bài)

GIÁO ÁN  (6 bài)

ĐỀ THI  (22 bài)

Website cá nhân tiêu biểu
Website của Phạm Đình Hòe
Lượt truy cập: 2